Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Livsstil och hälsofaktorer

Du kan säkert räkna upp en massa saker som påverkar din hälsa och hur du mår. Det finns både inre och yttre faktorer som kan ha betydelse för din hälsa, och du kan fundera på vad som är värdefulla och betydelsefulla för just dig och din hälsa. En del faktorer kan du kontrollera medan andra har du ingen eller liten kontroll över.

 

Livsstil och arv

Livsstil och arv

 

I bilden ovan illustreras hur genetik och arv är exempel på faktorer som vi egentligen inte kan kontrollera, vi kan ju inte byta ut vårt DNA. En viss genetiskt betingad sårbarhet och grund för att psoriasis bryter ut finns alltid, samtidigt finns det ändå en hel del vi kan göra för att påverka vår hälsa. Med faktorer som är möjliga att göra något åt menas oftast de faktorer som har med livsstil och levnadsvanor att göra och då främst; motion, kost, rökning och alkoholvanor. Våra sovmönster och olika former av stress har också stor betydelse och kan hänga ihop med om vi är utsatta för smärta och värk.

 

Det kan vara bra att veta hur dessa faktorer påverkar din hälsa och påverkar din psoriasis, och att det finns stora hälsovinster att göra. Totalt sett har forskningen visat att risken att dö i förtid påverkas av de livsstilsval vi gör. Risken att dö i förtid minskar väsentligt bara genom att exempelvis sluta röka och att börja träna. Så det finns mycket att fundera igenom kring de livsstilsval du gör och att sedan försöka göra något åt det om du kan kan och om det finns något du känner behöver förändras.

 

Sömn och stress

Du har säkert sovit dåligt någon eller några nätter i rad och vet hur kroppen och hjärnan känns dagen efter. Att få sova och få vila och återhämtning är avgörande för att vi ska fungera på bästa sätt. Samtidigt är just vila och sömn något vi drar in på när tiden inte räcker. För att understryka sömnens betydelse kan det nämnas att så gott som alla som drabbas av utmattningssyndrom har kronisk sömnbrist, och man misstänker att det kanske är just sömnen som är det viktigaste för att hantera stress och undvika att bli sjuk av den.

 

Det är när vi inte har utrymme för återhämtning som stress blir påtagligt negativ för hälsan. Sömn och stress samverkar och påverkar varandra på så vis att brist på sömn ger i sig upphov till påfrestningar för kroppen, det medför att stressen ökar, och stressen i sig gör att det är svårt att slappna av och att sova. Det blir lätt en ond cirkel. Lider man av smärta och värk blir påfrestningarna mycket svåra att hantera.

 

Stress och sömnbrist är därför viktigt att försöka komma till rätta med. Det finns ett starkt samband mellan stress och andra sjukdomar. Har du psoriasis är det dessutom vanligt med samsjuklighet, därför är det viktigt att du får hjälp och stöd.

Läs mer om sömn och psoriasis här

Läs mer på sidorna om stress och psoriasis här

 

Fysisk aktivitet – motion

Fysisk aktivitet innebär en bra möjlighet för kroppen att få ladda ur sig de spänningar som uppkommit i samband med stressade situationer. Tyvärr är det inte ovanligt att promenaden eller träningen får stå tillbaka när tiden eller orken inte finns. Regelbunden träning ger förutom utlopp för spänningar också möjligheten att ladda ny energi som gör dig mer motståndskraftig mot stress framöver. Motion har också betydelse för att minska risken för andra sjukdomar och tillstånd som exempelvis diabetes (2), högt blodtryck, och hjärt- och kärl-sjukdomar.

Läs mer om motion

 

Kosten

Maten vi äter kan också bidra till en ökad förmåga att hantera stress. Kanske har du någon gång hoppat över en måltid eller ätit på stående fot när tiden inte räcker. Detta kan leda dig in i en ond cirkel där du för att ge din kropp den energi den behöver för att hantera stressen äter mer fet eller sockerrik mat vilket i sin tur gör dig ännu tröttare och att du går upp i vikt. Dåliga kostvanor i sin tur ökar risken för många sjukdomar. Prata gärna med din läkare eller en dietist.

 

Rökning och alkohol – riskerna mot hälsan

Att röka cigaretter och dricka alkohol är andra mindre lämpliga sätt att hantera sin stress på. Med ett högt arbetstempo kanske rökpausen är den enda rasten som ges och hemma i soffan på kvällen kan glaset med vin hjälpa till med avkopplingen. Båda alternativen ökar risken för att hamna i ett beroende. Eftersom både tobak och alkohol har en negativ inverkan på kroppen säger det kanske sig självt att en stressad person knappast får en bättre hälsoeffekt av att använda någon av dem.

 

 

Referenser och lästips

Hälsa och hälsopromotion: med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå, av Jan Winroth.

Längre liv och bättre hälsa – en rapport om prevention, SBU-rapport 132.