Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Årsmötesdeltagare bjöds på semlor

Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning har haft årsmöte. Vice ordförande Gunilla Eriksson hälsade alla välkomna till mötet. Valberedningen hade föreslagit Lars Elinge till mötesordförande och han blev även vald. Till mötessekreterare valdes Carina Ahlqvist.

Föreningen hade skött både verksamhet och ekonomi på sådant sätt att styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. Styrelsen kommer under 2023 att arbeta med informationsverksamhet, att ordna aktiviteter för medlemmarna där man under lättsamma former kan träffas och utbyta erfarenheter. Ett annat viktigt uppdrag är att värva medlemmar.

Annika Olofsson blev ny ordförande, styrelsen består i övrigt av Carina Ahlqvist, Roger Johansson, Gunilla Eriksson, Ulla-Britt Adolfsson och som ersättare Eva Kärrman. Efter förhandlingarna bjöd föreningen på semlor och kaffe.

Psoriasis är en inflammatorisk systemsjukdom som kan ge upphov till andra autoimmuna sjukdomar. Huden drabbas av utslag och insidan av kroppen kan drabbas av inflammationer i muskelfästen, artrit i leder, inflammationer i ögonen mm.