Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Aktiviteter 2020

PSO Skåne håller sitt årsmöte söndagen den 16 augusti 2020 på Stiftsgården Åkersberg i Höör

 

På grund av den rådande situationen på virusfronten och för att minska risken för smittspridning har du i år möjlighet att närvara digitalt genom att koppla upp dig från din dator/i-pad eller ringa till årsmötet från mobiltelefon. Vill du endast titta på mötet kan du göra det via vår Facebooksida ”Psoriasisförbundet Skåne Län”

 

Föranmälan är obligatorisk. Tala om ifall du tänker närvara på plats eller digitalt. Vid digital närvaro ska du även meddela oss din e-postadress.

 

Anmäl dig senast den 9 augusti 2020 till Jeanette Lindskog tfn 070-319 30 28, e-post [email protected] eller till Björn Johansson tfn 070-614 52 29, e-post [email protected]

 

För dig som deltar digitalt kommer vi att e-posta över information om hur du kopplar upp dig samt årsmöteshandlingarna.

 

För dig som vill närvara på plats är det samling med kaffe och smörgås från kl 12:00

För dig som vill närvara digitalt går det att koppla upp sig/ringa från kl 12:00 

 

Årsmötesförhandlingarna börjar kl 13:00

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

1     Mötets öppnande

2     Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst

3     Antagande av föredragningslista samt röstlängd

4     Val av funktionärer för årsmötet

a)  ordförande

b)  Sekreterare

c)  Två justeringsmän tillika rösträknare

5     Behandling av årsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse

6     Fråga om fastställande av resultat-och balansräkning

7     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8     Behandling av motioner och särskilt angivna frågor

9     Beslut om lokalavdelningarnas andel av medlemsavgiften

10   Beslut om

a)  antalet ordinarie ledamöter i styrelsen

b)  antalet ersättare i styrelsen

11   Val av

a)  avdelningsordförande – 1 år

b)  övriga ordinarie ledamöter – 2 år

c)  samtliga ersättare – 1 år

d)  två revisorer – 1 år

e)  en revisorsersättare – 1 år

f)  två ledamöter HSO Skåne – 1 år

g)  valberedning varav en sammankallande – 1 år

h)  ombud till riksstämman samt ersättare. Antalet ersättare fastställs av årsmötet

12   Övrig information/ordet är fritt

13  Årsmötet avslutas

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETER HÖSTEN 2020

 

Coronapandemin har gjort det i stort sett omöjligt att ha aktiviteter där vi fysiskt träffas. Skulle läget förbättras så att sådana kan äga rum, kommer vi att informera om detta på vår hemsida www-psoriasisforbunder.se/skane och på Facebook #Psoriasisförbundet Skåne Län”

 

Eventuell digital föreläsning/information kommer att meddelas på samma sätt

Kontakt

Skåne län

c/o Wiveca Sjöstrand
Bäckgatan 15
253 33 Påarp

Skicka e-post

Kontaktperson

Jeanette Lindskog, Ordförande

Skicka e-post

Undrar du något?

Ställ en fråga

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig. Skriv till oss så svarar vi så fort vi kan.

Ställ en fråga
Tack för din fråga!