Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Aktiviteter 2024

 

 

Välkommen att träffa oss på Seniormässan i Malmö 9 – 11 april 2024

 

Seniormässan är Sveriges största mässa för dig som vill leva ett aktivt liv. Här får du träffa utställare inom många olika områden: Resor & Turism, Boende & Tjänster, Vård & Omsorg, Hälsa & Skönhet samt Fritid & Kultur etc.

 

Du kan prova på och uppleva flera aktiviteter samt lyssna på det mest fullmatade scen- och seminarieprogrammet

 

Seniormässan finns på Malmömässan i Hyllie. Öppet mellan kl 10 – 16

 

 

                                                       Psoriasisförbundet Skåne län

 

 

 

   Årsmöte 2024

 

Psoriasisförbundet Skåne län håller sitt årsmöte söndagen den 14 april 2024 på Stiftsgården Åkersberg i Höör

 

 

 

PROGRAM

 

Kl 11:30  Samling med kaffe och fralla.
Kl 12:00  Årsmötesförhandlingar
Kl 13:00  Föredrag av Karin Laserow, känd från TV-programmet ”Bytt är bytt”. Är
antikexperten som i hela sitt liv levt efter 80/20-regeln – 80 % kul och
20 % tradigt. ”Har man kul 80% av tiden får man vara ganska nöjd.”
Kl 14:30  Middag, subventionerat pris 150 kr/person.
Betala in summan till vårt bankgiro 5929-1187 eller swish 123 022 3230

 

Anmälan senast den 31 mars till
Jeanette Lindskog, tfn 070 319 30 28, e-post skane@pso.se  eller
Björn Johansson, tfn 070-614 52 29, e-post bjorn.t.johansson.60@gmail.com

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

1       Mötets öppnande
2       Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst
3       Antagning av föredragningslista och röstlängd
4       Val av funktionärer för årsmötet
a)  Ordförande
b)  Sekreterare
c)  Två protokolljusterare tillika rösträknare
5       Behandling av årsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse
6       Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen
7       Ansvarsfrihet för styrelsen
8       Behandling av motioner *) och särskilt angivna frågor
9       Beslut om lokalavdelningarnas andel av medlemsavgiften
10     Beslut om
a)  Antalet ordinarie ledamöter i styrelsen
b)  Antalet ersättare i styrelsen
11     Val av
a)  Avdelningsordförande
b)  Övriga ordinarie ledamöter
c)  Samtliga ersättare
d)  Två revisorer
e)  En revisorsersättare
f)  Valberedning varav en sammankallande
12     Övrig information/ordet är fritt
13     Årsmötet avslutas

 

*) Motionsrätt har varje enskild medlem. Motion ska vara länsavdelningens styrelse tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 

Årsmöteshandlingarna går att beställa från Jeanette Lindskog eller Björn T Johansson, kontaktuppgifter finns under ”Anmälan”

 

 

 

Välkommen att träffa oss på Seniormässan i Malmö 9 – 11 april 2024

 

Seniormässan är Sveriges största mässa för dig som vill leva ett aktivt liv. Här får du träffa utställare inom många olika områden: Resor & Turism, Boende & Tjänster, Vård & Omsorg, Hälsa & Skönhet samt Fritid & Kultur etc.
Du kan prova på och uppleva flera aktiviteter samt lyssna på det mest fullmatade scen- och seminarieprogrammet

 

Seniormässan finns på Malmömässan i Hyllie. Öppet mellan kl 10:00 – 16:00

 

                                                       Psoriasisförbundet Skåne län

 

Kontakt

Skåne län

c/o Wiveca Sjöstrand
Bäckgatan 15
253 33 Påarp

Skicka e-post

Kontaktperson

Jeanette Lindskog, Ordförande

Skicka e-post

Undrar du något?

Ställ en fråga

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig. Skriv till oss så svarar vi så fort vi kan.

Ställ en fråga
Tack för din fråga!