Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Välkommen till Skåne

Skånes länsavdelning är indelad i sex lokalavdelningar från Båstad i norr till Ystad i söder. Tillsammans är vi cirka två tusen medlemmar, vilket gör oss till en av de tre största länsavdelningarna i Sverige.

Gemenskap, kunskap och engagemang är de viktigaste ledorden för vårt arbete. Vi arbetar för att öka kännedomen och kunskapen om sjukdomen både bland våra medlemmar och hos politiska beslutsfattare.

 

Vi arrangerar tematräffar, konferenser, deltar på mässor och marknadsplatser för att informera om sjukdomen.
Vi ordnar kurser i livsstilsfrågor och ordnar utbildningar för viss vårdpersonal.
Vi arbetar med att påverka politikerna i Skåne, så att alla ska få tillgång till god psoriasisvård.

 

På fyra ställen i länet har vi egna behandlingsanläggningar för ljusbehandling. Dessa finns i Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad. Anläggningarna har medicinsk kompetens som är knuten till verksamheten och det fordras remiss från läkare för att erhålla ljusbehandling.

 

 

Infobladet

Vårens nummer är ute nu.

Klicka på länken nedan för att läsa det

 

PSO Infoblad våren 2024

 

 

 

Träff med PSO Syd

Den 3 – 5 maj ordnade Hallands länsavdelning en träff för PSO Syd på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro. Deltagande län var förutom Hallands även Jönköpings, Västra Götalands, Gotlands och Skånes. Nedan kan du läsa om vad som stod på programmet.

Patientnämnden

Efter inkvartering och lunch inleddes programmet med att Anita Henriksson från patientnämnden i Halland. Hon berättade att patientnämnder finns i varje Region och  är opolitisk och fristående från sjukvården. Har du synpunkter eller klagomål på den vård som du eller din närstående har fått, kan du antingen vända dig direkt till den vårdverksamhet det gäller eller till Patientnämnden, som förmedlar dem vidare till vården så att du  kan få svar.  Inget ärende är varken för litet eller för stort. Ingen kan ta ifrån en patient dennes upplevelse. Många kontaktar Patientnämnden för att samma sak som de drabbats av inte ska drabba någon annan patient.

Man kan kontakta dem via 1177 eller brev, helst inte via mail av säkerhetsskäl, med synpunkter och klagomål på den erhållna vården. Alla ärenden hanteras enligt handbok.  Kolla gärna din Regions hemsida.

Patientnämnden svarar också  för att utbilda stödpersoner som ska kunna hjälpa personer som tvångsvårdas.

 

Civilförsvaret

Sveriges Civilförsvarsförbund har i uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att utbilda allmänheten för att öka dess förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser. Hit räknas förutom krig även  stormar, översvämningar, sabotage, smittor och bränder.

Vi ska förberedda så att vi kan klara oss själva utan hjälp från samhället under en vecka (Gäller för närvarande). Det är viktigt att man har tillgång till rätt information. Med en batteridriven radio eller en vevradio kan vi lyssna på Sveriges Radio P 4.   Vatten, värme, mat, någonstans att sova och att klara sin hygien är sådant som vi förväntas klara själva första veckan. Ett trangia-kök eller en grill är bra att ha för matlagning. Gör upp en checklista på saker som är bra att ha hemma.

 

Samarbete över gränserna 

Hur kan vi samarbeta mer när det gäller större event, finns möjligheten att hjälpa varandra över gränserna? Finns det någon fråga där vi kan samverka för att påverka våra Regioner?

En stor del av tiden ägnades åt att grupparbeta om ovanstående frågor och redovisa vad vi kom fram till.

 • Fortsätta med träffar för PSO Syd en gång om året. Vid behov digitala träffar mellan de fysiska.
 • Samarbeta med andra ”handikappförbund”.
 • Samarbeta om nyhetsbrev.
 • Medlemsträffar för alla medlemmar i länet.
 • Olika typer av mässor, även sådana där vi kan nå yngre personer
 • Fler fler fysiska träffar för hela landet
 • Inga stopp i informationskedjan Förbundet – Länsavdelning – Lokalavdelning
 • Familjeläger för hela landet
 • Föreläsare
 • Aktiviteter

 

Övrigt

Vi fick även information om folkhögskolan och av ABF samt om Skånes PsoTing.

 

Är det Nessie som spelar schack utanför matsalen?

 

Utvärdering 

 • Trevligt med fysisk träff. Synd att alla länen inte kunde komma.
 • Olika synpunkter om träffens längd. Fredag – söndag som denna gång eller lördag – söndag.
 • Trevligt med kvällsaktivitet där alla var delaktiga.
 • Givande diskussioner  över gränserna.
 • Tidigt bestämma tid och plats för nästa träff. Vi enades om vecka 19 är att föredra 2025. Tänkbara platser är Västra Götaland, Gotland eller Nässjö. Beslut kommer att tas i juni.
 • Lagom program och tempo. Gärna uppdatering om forskningen på nästa träff.
 • Bra förläggning.
 • Kul med deltagare från Förbundet, 3 stycken.

 

 

Kontakt

Skåne län

c/o Wiveca Sjöstrand
Bäckgatan 15
253 33 Påarp

Skicka e-post

Kontaktperson

Jeanette Lindskog, Ordförande

Skicka e-post

Undrar du något?

Ställ en fråga

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig. Skriv till oss så svarar vi så fort vi kan.

Ställ en fråga
Tack för din fråga!