Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Årsmöte 2023

PSO Skåne håller sitt årsmöte på Bosjökloster Slott den 14 april

PROGRAM

 

11:30     Samling med kaffe och fralla

12:00     Årsmötesförhandlingar

13:00     Skratt – inget man skojar bort. Föredrag av Henrik Widegren, känd från ”Fråga Lund”

”En del anser att humor bara är på skoj. Men kliniska studier visar att skratt ökar energiförbränningen, minskar
risken för högt blodtryck och hjärtsjukdom och kan förbättra immunförsvaret och förebygga utbrändhet. Och
dessutom är det roligt att skratta”

14:30     Middag, subventionerat pris 150 kr/person. Betala gärna in summan till vårtbankgiro 5929-1187 eller
swish 123 022 3230

 

Anmälan senast 9 april till

Jeanette Lindskog, tfn 070 319 30 28, e-post skane@pso.se eller
Björn Johansson, tfn 070 614 52 29, e-post bjorn.t.johansson.60@gmail.com

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

1     Mötets öppnande

2     Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst

3     Antagning av föredragningslista och röstlängd

4     Val av funktionärer för årsmötet

a) Ordförande

b) Sekreterare

c) Två protokolljusterare tillika rösträknare

5     Behandling av årsberättelse, resultat- och balansrapport och revisionsberättelse

6     Fastställande av resultat- och balansräkning

7     Ansvarsfrihet för styrelsen

8     Behandling av motioner *) och särskilt angivna frågor

9     Beslut om lokalavdelningarnas andel av medlemsavgiften

10   Beslut om

a) Antalet ordinarie ledamöter i styrelsen

b) Antalet ersättare i styrelsen

11   Val av

a) Avdelningsordförande

b) Övriga ordinarie ledamöter

c) Samtliga ersättare

d) Två revisorer

e) En revisorsersättare

f) Ombud till Riksstämman samt ersättare

g) Valberedning varav en sammankallande

12   Övrig information/ordet är fritt

13   Årsmötet avslutas

 

*) Motionsrätt har vaeje enskild medlem. Motion skall vara länsavdelningens styrelse tillhanda senast en månad före årsmötet.

 

 

 

Kontakt

Skåne län

c/o Wiveca Sjöstrand
Bäckgatan 15
253 33 Påarp

Skicka e-post

Kontaktperson

Jeanette Lindskog, Ordförande

Skicka e-post