Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Årsmötet 2020

PSO Skåne håller sitt årsmöte söndagen den 16 augusti 2020 på Stiftsgården Åkersberg i Höör

På grund av den rådande situationen på virusfronten och för att minska risken för smittspridning har du i år möjlighet att närvara digitalt genom att koppla upp dig från din dator/i-pad eller ringa till årsmötet från mobiltelefon. Vill du endast titta på mötet kan du göra det via vår Facebooksida ”Psoriasisförbundet Skåne Län”

 

Föranmälan är obligatorisk. Tala om ifall du tänker närvara på plats eller digitalt. Vid digital närvaro ska du även meddela oss din e-postadress.

 

Anmäl dig senast den 9 augusti 2020 till Jeanette Lindskog tfn 070-319 30 28, e-post jeanett[email protected] eller till Björn Johansson tfn 070-614 52 29, e-post [email protected]

 

För dig som deltar digitalt kommer vi att e-posta över information om hur du kopplar upp dig samt årsmöteshandlingarna.

 

För dig som vill närvara på plats är det samling med kaffe och smörgås från kl 12:00

För dig som vill närvara digitalt går det att koppla upp sig/ringa från kl 12:00 

 

Årsmötesförhandlingarna börjar kl 13:00

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

1     Mötets öppnande

2     Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst

3     Antagande av föredragningslista samt röstlängd

4     Val av funktionärer för årsmötet

a)  ordförande

b)  Sekreterare

c)  Två justeringsmän tillika rösträknare

5     Behandling av årsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse

6     Fråga om fastställande av resultat-och balansräkning

7     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8     Behandling av motioner och särskilt angivna frågor

9     Beslut om lokalavdelningarnas andel av medlemsavgiften

10   Beslut om

a)  antalet ordinarie ledamöter i styrelsen

b)  antalet ersättare i styrelsen

11   Val av

a)  avdelningsordförande – 1 år

b)  övriga ordinarie ledamöter – 2 år

c)  samtliga ersättare – 1 år

d)  två revisorer – 1 år

e)  en revisorsersättare – 1 år

f)  två ledamöter HSO Skåne – 1 år

g)  valberedning varav en sammankallande – 1 år

h)  ombud till riksstämman samt ersättare. Antalet ersättare fastställs av årsmötet

12   Övrig information/ordet är fritt

13  Årsmötet avslutas

 

 

 

 

 

Årsmöte 2019

 

 

Psoriasisförbundets länsavdelning i Skåne höll sitt årsmöte den 14 april på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Det blev inte många platser över i lokalen då ett 80-tal medlemmar infann sig. Det var nästan på dagen som länsavdelningen bildades 1999 på samma plats.

 

 

Dagen började med att Marianne Mörck, känd från Malmö Stadsteater och TV, kom och berättade lite om sina teaterupplevelser. Det blev många skratt då hon verkligen bjöd på sig själv. Som synes blev hon avtackad med blommor av länsordföranden Jeanette Lindskog.

 

 

Årsmötesförhandlingarna inleddes med att vi tände ett ljus och höll en tyst minut för vår tidigare länsordförande Bengt Persson som tidigare i år avled.

Till att leda förhandlingarna valdes Ines Uusmann som på vant sätt klubbade igenom föredragningslistan. Enda förändringen av styrelsen blev att Brigitta Andersson, Ystad valdes i stället för Stefan Hellström, Bjäre-Åsbo som avtackades.

Dagen avslutades med en jubileumsmiddag och kaffe och tårta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Skåne län

c/o Wiveca Sjöstrand
Bäckgatan 15
253 33 Påarp

Skicka e-post

Kontaktperson

Jeanette Lindskog, Ordförande

Skicka e-post