Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisförbundet Skåne län

 

bjuder in Dig till årsmöte

 

Söndagen den 14 april 2024 på Stiftsgården Åkersberg i Höör

 

 

 

PROGRAM

 

Kl 11:30  Samling med kaffe och fralla.
Kl 12:00  Årsmötesförhandlingar
Kl 13:00  Föredrag av Karin Laserow, känd från TV-programmet ”Bytt är bytt”. Är
antikexperten som i hela sitt liv levt efter 80/20-regeln – 80 % kul och
20 % tradigt. ”Har man kul 80% av tiden får man vara ganska nöjd.”
Kl 14:30  Middag, subventionerat pris 150 kr/person.
Betala in summan till vårt bankgiro 5929-1187 eller swish 123 022 3230

 

Anmälan senast den 31 mars till
Jeanette Lindskog, tfn 070 319 30 28, e-post skane@pso.se  eller
Björn Johansson, tfn 070-614 52 29, e-post bjorn.t.johansson.60@gmail.com

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

1       Mötets öppnande
2       Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst
3       Antagning av föredragningslista och röstlängd
4       Val av funktionärer för årsmötet
a)  Ordförande
b)  Sekreterare
c)  Två protokolljusterare tillika rösträknare
5       Behandling av årsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse
6       Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen
7       Ansvarsfrihet för styrelsen
8       Behandling av motioner *) och särskilt angivna frågor
9       Beslut om lokalavdelningarnas andel av medlemsavgiften
10     Beslut om
a)  Antalet ordinarie ledamöter i styrelsen
b)  Antalet ersättare i styrelsen
11     Val av
a)  Avdelningsordförande
b)  Övriga ordinarie ledamöter
c)  Samtliga ersättare
d)  Två revisorer
e)  En revisorsersättare
f)  Valberedning varav en sammankallande
12     Övrig information/ordet är fritt
13     Årsmötet avslutas

 

*) Motionsrätt har varje enskild medlem. Motion ska vara länsavdelningens styrelse tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 

Årsmöteshandlingarna går att beställa från Jeanette Lindskog eller Björn T Johansson, kontaktuppgifter finns under ”Anmälan”

Kontakt

Skåne län

c/o Wiveca Sjöstrand
Bäckgatan 15
253 33 Påarp

Skicka e-post

Kontaktperson

Jeanette Lindskog, Ordförande

Skicka e-post