Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisartrit och rökning

Rökning anses vara en riskfaktor för att få reumatoid artrit och att risken är ungefär tre gånger så stor för rökare som för icke-rökare. För personer med extra stor risk att få reumatism tror man att risken kan vara så mycket som 20–30 gånger större hos rökare.

När det gäller forskning på livsstil och psoriasis var rökning och alkohol de livsstilsfaktorer som man först upptäckte att det fanns en koppling till. Idag är det säkerställt att alkohol i större mängder har en kraftigt negativ inverkan på psoriasis. Exakt var gränsen går verkar vara individuellt, men vid mängder som ligger över riskbruksgränsen (9 standardglas/vecka för kvinnor eller 14 standardglas/v för män) ser man att många får svårare psoriasis. Alkohol verkar också kunna vara en direkt utlösande faktor för psoriasis.

 

Även rökning anses vara en utlösande faktor för psoriasis. Man har också sett att rökare får en svårare psoriasis än ickerökare. Exakt var gränsen går är idag inte säkert, men för personer som röker ett paket cigaretter om dagen eller mer är det troligt att det har en negativ inverkan på sjukdomen. Man har också sett att rökare har svårare att få en fungerande behandling. Detta gäller åtminstone om man har systembehandling, det vill säga vid biologiska läkemedel eller andra svårare behandlingsformer. Det verkar helt enkelt som att rökare inte har lika stor chans att få en positiv effekt av läkemedlen, och om man svarar på behandlingen blir man inte lika symtomfri som icke-rökare. Studierna visar också att före detta rökare har nästan lika bra effekt av behandlingen som icke-rökare.

 

Två svenska studier från 2009 gjorda på reumatiker visar att rökning också kraftigt försämrar effekten av läkemedelsbehandling. I den ena studien har forskarna tittat på gensvaret vid behandling med biologiska läkemedel och sett att 40 procent av rökarna jämfört med 28 procent av icke-rökarna och 29 procent av dem som tidigare rökt inte svarar på behandling med Metotrexat. Vid anti-TNF-behandling, det vill säga biologisk behandling, var motsvarande siffror 38 procent för rökare och 25 procent för icke-rökare. I den andra studien har man noterat att upp till så mycket som 50 procent reagerade sämre på behandlingen. I denna studie har man också noterat att antalet cigaretter verkar påverka behandlingseffekten.

 

Även om dessa studier gäller reumatoid artrit är det inte helt osannolikt att det gäller även för personer med psoriasisartrit, och kanske för alla som behandlas med biologiska läkemedel. Fler studier behövs dock innan detta kan sägas säkert.