Aktuell forskning

Här kan du läsa intressanta artiklar om psoriasis- och psoriasisartritforskningen.

Psoriasis senaste nytt

Professor Mona Sthåle beskriver senaste kunskap om sjukdomen och forskningsläget.
- Vi har hittat en molekyl som verkar styra omsättningen av kolesterol i cellen. I denna studie har vi jämfört fettet under själva psoriasisutslaget med fettet under den ”friska” huden bredvid och sett att det är enbart under själva utslaget som molekylen är förhöjd och bidrar till att kolesterol ansamlas i cellen. Studien kommer att publiceras under 2016. Dessa fynd skulle kunna utgöra en länk mellan psoriasisinflammation och hjärtkärlsjukdom och vi kommer att arbeta vidare för att se om vi kan koppla detta direkt till åderförkalkning i blodkärlen, berättar professor Mona Sthåle på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Läs hela artikeln från Psoriasistidningen här

Kronisk trötthet hos reumatiker får förklaring
I en ny studie har forskare vid Karolinska Institutet undersökt inflammationsmekanismer i centrala nervsystemet och de fann flerfaldigt ökade nivåer av ett cytokiner som är viktiga aktörer vid feber, sjukdomskänsla och ökat sömnbehov i ryggmärgsvätskan hos patienter med RA jämfört med icke-inflammatoriska kontroller. De fann även en markant ökning av samma cytokiner i ryggmärg hos möss med artrit.

Resultaten är en viktig pusselbit i förståelsen av varför kronisk trötthet oftare drabbar reumatiker och kan förhoppningsvis bidra till att tillståndet kan behandlas bättre i framtiden.

Läs mer om studien på Karolinska Instituetet

Varför kommer psoriasisfläckarna ofta tillbaka på samma ställe?
Liv Eidsmo är en av de forskare som under de senaste åren fått stöd till sin forskning från Psoriasisfonden. Liv jobbar på Karolinska institutet i Stockholm och forskar om varför som psoriasis återkommer till samma plats på huden gång efter gång. Hon undersöker vilka faktorer som aktiverar immunförsvarets långlivade T-celler, vilket gör att inflammationen återkommer på samma ställe, och provar metoder för att se om sjukdomsminnet kan behandlas bort.

Se intervjun med Liv där hon berättar mer om sin forskning.

Läs artikeln från Psoriasistidningen om forskningens framsteg

En gåtfull cell kan ha svaret

En vacker cell med långa armar ser ut att spela en nyckelroll i sökandet efter psoriasisgåtans lösning. Forskaren Maria Wikén har tilldelats 50 000 kronor från Psoriasisfonden för sin forskning kring Langerhans celler.

Läs hela artikeln, ur Psoriasistidningen nr 6 2011 (PDF-dokument, 426 kB)

Forskning som ger reultat

Anne-Lene Krogstad är ansvarig för verksamheten på Valle Marina. Hit kommer ett tusental patienter från Finland, Norge och Sverige för klimat vård varje år. På Valle Marina har också forskningen ökat under senare år och resultat publiceras fortlöpande.

Läs hela artikeln ur Psoriasistidningen 6 2010 (PDF-dokument, 216 kB)

Liv Eidsmo - prisbelönt forskare med högt ställda mål

Liv Eidsmos forskning syftar till att studera hur hudens T-celler spelar in i det komplicerade förlopp som ger upphov till psoriasis.

Läs hela artikeln om Liv Eidsmos forskning ur Psoriasistidningen 5 2010 (PDF-dokument, 152 kB)

Charlotta Enerbäck gör viktiga fynd

Psoriasisforskare i Linköping har studerat olika immunologiska faktorer i blodet hos psoriasispatienter före och efter ljusbehandling, och det visar sig att halterna av dessa faktorer är oförändrat höga även när patienterna är utläkta.

Läs hela artikeln "Charlotta Enerbäck gör viktiga fynd" ur Psoriasistidningen 5 2010 (PDF-dokument, 274 kB)

Det behövs forskning på barn för att de ska få rätt behandling

Idag får barn oftast samma läkemedel och behandling som vuxna fast med en anpassning. Även om erfarenheten är god inom sjukvården är det otillfredsställande.

Läs hela artikeln om forskning på barn ur Psoriasistidningen 5 2010 (PDF-dokument, 98 kB)

Att forska är som att lägga en mosaik

Oliver Seifert, läkare och forskare vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping beviljades i år 100 000 kronor ur Psoriasisförbundets forskningsfond. Vad ska han använda dem till

Läs hela artikeln ur Posriasistidningen 6 2009. (PDF-dokument, 114 kB)

Forskning på barn bara i sin linda

Medicinsk forskning är mångfasetterad. Frågorna avgör svaren. I all klinisk forskning är dock underlaget, de människor som deltar i studierna, den absolut viktigaste förutsättningen. Tidigare har all psoriasisforskning skett med utgångspunkt från vuxna, men sedan ett par år finns en så kallad barnkohort, ett forskningsunderlag bestående av barn och ungdomar. Ansvarig är läkaren Josefin Lysell på hudkliniken vid Karolinska sjukhuset.

Läs hela artikeln ur Psoriasistidningen 5 2009 (PDF-dokument, 61 kB)

Psoriasistidningen 4 2009

Forskningen nu - intervjuer och referat (PDF-dokument, 437 kB)

Hon tror på tudelad forskning

Professor Mona Ståhle vid Karolinska Institutet i Solna menar att framtidens forskningssatsningar måste riktas åt två håll. Dels mot patientnära frågor som effektivare symtomlindring, dels mot molekylerna i vårt immunförsvar. Svaren på de återstående frågorna om psoriasis gömmer sig inom det molekylär biologiska forskningsfältet.

Läs hela artikeln ur Psoriasistidningen 2 2009 (PDF-dokument, 426 kB)

Forskning & behandling av psoriasispatienter idag

Finns några riktlinjer att gå efter för hudläkarna. Vem kommer ifråga för biologisk behandling och vad händer i kroppen.
Nyligen drogs en biologisk behandling in, finns det anledning till oro för våra läsare.
Psoriasistidningen ber Toomas Talme, docent och överläkare vid hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, klargöra vad som gäller.

Läs hela artikeln ur Psoriasistidningen nr 2 2009 (PDF-dokument, 166 kB)

Intervju med Mona Ståhle

I år fördelar Psoriasisförbundet sammanlagt 1 850 000 kronor till forskning om hud- och ledpsoriasis. Professor Mona Ståhle och hennes forskargrupp på Karolinska Institutet i Solna får det största sammanlagda anslaget på 1 050 000 kronor.

Läs hela artikeln ur Psoriasistidningen nr 5 2008 (PDF-dokument, 252 kB)

Med barnen i fokus

Läkaren Josefin Lysell på hudkliniken vid Karolinska sjukhuset forskar om psoriasis hos barn. Studien är den första i Sverige i sitt slag.
- Förhoppningen är att vi ska öka kunskapen om de faktorer som medverkar vid psoriasis och på sikt förhindra sjukdomen att bryta ut, säger hon.

Läs hela artikeln ur Psoriasistidningen nr 1 2008 (PDF-dokument, 160 kB)

Mer forskning behövs

Prioriterad forskning om psoriasis ur Psoriasistidningen nr 5 – 2007

Prioriterad forskning från Psoriasisfondens styrelse 2007 (PDF-dokument, 379 kB)

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan

Aktuellt