Bli medlem

Psoriasisförbundet bevakar medlemmarnas intressen i viktiga samhällsfrågor och genomför informations- och utbildningsinsatser. Våra viktigaste frågor är att sprida kunskap om psoriasis/psoriasisartrit och bedriva påverkansarbete där god vård på lika villkor över hela landet står i fokus.

Alla är välkomna som medlem i Psoriasisförbundet - både du som har en psoriasisdiagnos, är anhörig eller i övrigt vill stödja vårt arbete!

Som medlem får du tillgång till råd och stöd samt möjlighet att träffa andra i samma situation. Du bidrar till vårt arbete med att sprida kunskap om sjukdomen för att höja livskvaliteten för psoriasissjuka och stödja den viktiga forskningen.

Medlemsavgiften är 225 kr/år och då ingår sex nr av Psoriasistidningen som bl a rapporterar om nya behandlingsmetoder, aktuella forskningsrön samt frågor som berör vardagen för alla som lever med sjukdomen.

Anmäl gärna hela familjen

Familjemedlemskap kostar 100 kr och kan tecknas av personer som bor på samma adress som huvudmedlemmen. Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi påverka. I ditt familjemedlemskap ingår alla medlemsförmåner, utom Psoriasistidningen, och du kan delta på arrangemang inom Psoriasisförbundet. Som familjemedlem stödjer du arbetet med att sprida kunskap om psoriasis/psoriasisartrit.

Kom med i vår gemenskap

Psoriasisförbundet har ett aktivt föreningsliv genom våra läns- och lokalavdelningar som finns över hela landet. Du får möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra som har psoriasis, delta i studier, utflykter och lägerverksamhet. Självklart är alla välkomna som medlemmar även om du inte har psoriasis/psoriasisartrit.

Dina medlemsförmåner

Som medlem har du tillgång till medlemssidor på vår webb, där det finns fakta, tips och råd, information om handikappersättning och en "vägvisare" (information om socialförsäkringen och olika former av stöd och rättigheter) för dig som lever med psoriasis. Du kan också se föreläsningar av några av Sveriges främsta experter på psoriasis, psoriasisartrit, livsstil och smärthantering.

Du är också olycksfallsförsäkrad om du deltar i verksamhet som arrangeras av Psoriasisförbundet, du kan teckna barn- och hemförsäkring hos Folksam till medlemspris och du har rabatt på Scandic hotell och Nordic Sea hotel.

Medlemmar i Psoriasisförbundet reser billigare på Viking Line med familj och vänner. Du får 3-4 gånger/år erbjudanden med allt från fria kryssningar till SPA och trevliga erbjudanden på destinationerna.

Läs mer om medlemsförmåner

Vill du bli medlem?

Bli medlem direkt via webben här. Du väljer om du vill betala direkt med kort eller om du vill ha ett inbetalningskort hemsänt.

Du kan också betala på PlusGirokonto 3366-2 och mejla ditt namn, adress, postadress, personnummer till info@pso.se och ange att du betalat in medlemsavgiften på plusgirokontot.

Personuppgiftslagen

För att kunna hantera din medlemsavgift eller gåva behöver vi lagra dina personuppgifter. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PUL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.

Frågor kring medlemskap?

Har du frågor gällande medlemskapet kontakta oss gärna på tel 08-600 36 36 eller via e-post.

Välkommen som medlem i Psoriasisförbundet!

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan