Psoriasistidningen

Psoriasisförbundets medlemstidning, Psoriasistidningen, utkommer med 6 nr per år. Psoriasistidningen är specialiserad på psoriasis och psoriasisartrit och innehållet är initierat och belyser aktuella frågor.

I nummer 2-2016 av Psoriasistidningen är det forskningen som står i fokus. Med flera frilansartiklar samt referat från olika möten får vi lära oss om den senaste utvecklingen inom psoriasisforskningen och vad som skett sedan nummer 1-2014 då tidningen också hade forskningsspecial. Stockholm besöks – förbundets största läns- och lokalavdelning. Bland annat bär det av till behandlingsmottagningen i Södertälje. Fenomenet med biosimilarer skärskådas och riksdagsdebatten om psoriasisvården mellan Gabriel Wikström och Lotta Finstorp återges i sin helhet. Socialstyrelsen berättar om vägen till nationella riktlinjer och artikelserien Vem vårdar tekniken? avslutas med en femte del.

Så med andra ord; allt du vill veta om psoriasis, psoriasisartrit, psoriasisforskning samt Psoriasisförbundet finns förpackad i ett exceptionellt bra nummer med utgivning den 8 april.

Vill du ha Psoriasistidningen? Bli medlem nu!

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan