Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Årsmöte

Välkommen till vårt årliga årsmöte

Tid: Söndag 16 april 2023 kl:13.00-16.00
Plats: Quality Hotel Luleå

Gäst: Anders Öberg Regionråd

Hela kallelsen hittar du här: Kallelse årsmöte 

Anmälan senast den 30/3 till: norrbotten@pso.se, eller Inger Wikman 0725615810. Anmäl då gärna eventuella matallergier.

Är du ännu inte medlem och vill komma på aktiviteter, träffar eller årsmöten kan du bli medlem enkelt här.

Välkommen!

 

Föredragningslista årsmöte

2023-04-16 – Möteshandlingar delas ut på plats
1. Årsmötets öppnande
2. Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst
3. Antagande av föredragningslista
4. Val av funktionärer för årsmötet:
1. Ordförande
2. Sekreterare
3. Två protokolljusterare, tillika rösträknare
5. Behandling av årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar
7. Ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen
8. Behandling av motioner och särskilt angivna frågor
9. Beslut om
1. Antal ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen (1 ordf., minst 4 ledamöter)
2. Antalet ersättare i avdelningsstyrelsen (minst 2 ersättare)
10.Val av:
1. Avdelningsordförande
2. Övriga ordinarie ledamöter
3. Samtliga ersättare
4. Två revisorer
5. En revisorsersättare
6. Valberedning, varav en sammankallande utses
7. Eventuellt övriga funktionärer inom avdelningen och representation i andra
organ
8. Ombud till riksstämman samt ersättare Antal ersättare fastställs av årsmötet.
Detta val genomförs endast riksstämmoår.
11. Avslutning