Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Stadgar

Psoriasisförbundets stadgar antogs av riksstämman 2017.

Ladda ned stadgarna här. 

 

Psoriasisförbundet i Norrbotten – länsavdelningens syfte är att:

 

• verka för goda livsvillkor för människor med psoriasis. Med psoriasis avses även psoriasisartrit samt andra till psoriasisrelaterade sjukdomar

 

• påverka myndigheterna inom verksamhetsområdet till ökade insatser rörande bland annat vården och behandlingen av psoriasis

 

• verka för att de psoriasissjuka tillförsäkras samma ekonomiska, sociala och kulturella standard som övriga medborgare

 

• inom avdelningens verksamhetsområde informera om de psoriasissjukas förhållanden och problem

 

• genom olika aktiviteter stödja forskning rörande psoriasis, genom en för landet gemensam forskningsfond

 

• inom verksamhetsområdet utöva upplysningsverksamhet rörande psoriasis

 

• vid behov samarbeta med andra organisationer för förverkligande av gemensamma intressen

 

• i samarbete med lokalavdelning/ar eller där sådan inte finns genom styrelsens försorg upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna.

 

 

Kontakt

Norrbottens län

Psoriasisförbundet
c/o Tina Norgren
Köpmangatan 63
972 34 Luleå
070-3096134

Skicka e-post

Kontaktperson

Tina Norgren, Ordförande

070-3096134

Skicka e-post