Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Riskgrupper vid covid-19 och samsjuklighet vid psoriasis

Psoriasis i sig är ingen riskfaktor för covid-19. Men det kan vara bra att känna till de faktorer Socialstyrelsen identifierat som kan leda till ett allvarligare sjukdomsförlopp.

Socialstyrelsen fick i april uppdraget av regeringen att identifiera vilka grupper som skulle ha störst risk att drabbas av särskilt allvarlig sjukdom om de skulle insjukna i covid-19. Glädjande nog finns än så länge ingen indikation på att personer med psoriasis/psoriasisartrit skulle löpa särskild risk att vare sig drabbas av covid-19 eller få ett svårare sjukdomsförlopp.

 

Däremot kan det vara bra att hålla sig uppdaterad på informationen från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om det är så att man lider av någon samsjuklighet kopplad till psoriasis/psoriasisartrit. Har man fler än en riskfaktor i listan nedan så ökar risken ytterligare för ett allvarligare sjukdomsförlopp och då är det viktigt att vidta åtgärder för att skydda sig själv eller (som närstående) sin omgivning från smitta.

 

OBS! Socialstyrelsens bedömning av riskgrupperna kan komma att förändras då förståelsen för både covid-19 och viruset som orsakar sjukdomen (Sars-CoV-2) ökar.

 

De riskgrupper Socialstyrelsen identifierat i nuläget är de följande:

  • Ålder 70 år och däröver
  • Aktiv cancersjukdom
  • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)
  • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller  kronisk leversjukdom
  • Fetma (BMI 40 och däröver)
  • Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS)
  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
  • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19

 

Vid medelsvår till svår psoriasis där kroppen kan vara drabbad av en så kallad systemisk påverkan/inflammation så ökar risken för samsjuklighet i form av exempelvis högt blodtryck (hypertoni), hjärt-kärlsjukdom, övervikt/fetma och diabetes typ 2. Därför är det viktigt att få en individuellt anpassad och effektiv behandling samt att screenas för dessa riskfaktorer.

 

Du kan läsa mer om psoriasis och samsjuklighet här.

 

Socialstyrelsens rapport om riskgrupperna hittar du här.

 

För mer information om covid-19 och vilka åtgärder du bör ta för att skydda dig själv och din omgivning så hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

 

Står du på systembehandling för psoriasis/psoriasisartrit och har frågor om ditt läkemedel och covid-19? Kontakta din mottagning för mer information om vad du ska tänka på.

Skriven av: Barbra Bohannan

Undrar du något?

Ställ en fråga

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig. Skriv till oss så svarar vi så fort vi kan.

Ställ en fråga
Tack för din fråga!