Välkommen till Psoriasisförbundet i Kronoberg

Målsättningen med rehabiliteringen är högsta möjliga livskvalitet för patienter med psoriasis genom att läka ut huden och att en långvarig förbättring ska uppnås.

Vårdval hud

Så går det till I Vårdval hud väljer du som patient vårdgivare först när det finns ett behov av specialistvård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Du söker via remiss från vårdcentralen eller med egenremiss. Som patient betalar du vanlig patientavgift, oavsett vilken vårdgivare inom Vårdval hud du väljer. Valbara vårdgivare Vårdgivarna som är med i Vårdval hud är godkända av Region Kronoberg. Från och med 1 februari 2015 kan du välja mellan följande: •Huddoktorn i Kronoberg AB, Storgatan 17, Växjö, 0470-74 00 20 •Hudkliniken, kirurgicentrum, Region Kronoberg, 0470-58 80 00

Psoriasisförbundet Kronoberg

Vattengympan har sommaruppehåll, vi startar igen i slutet på Augusti. Vill du vara med kontakta oss 070-280 15 63.