Välkommen till Psoriasisförbundet i Kronoberg

Psoriasisförbundet Kronoberg är en länsavdelning av Psoriasisförbundet.

Vi är i vårt län ca 200 medlemmar. Vi försöker se till att vården blir så bra och rättvis för alla Psoriasissjuka, vi ger gemenskap och inte minst information om sjukdomen eller rättare sagt sjukdomarna.

Det är ju så att Psoriasis är enligt WHO och regeringsbeslut erkänt som en allvarlig systemsjukdom den drabbar hela kroppen inte bara huden som man tidigare trott.

I vårt län finns tillgång till Klimatvård genom Region Kronoberg.

Önskar ni mera information om föreningen eller har problem med vården var inte rädd för att kontakta oss.

Telefon 070-280 15 63

Email: Kronoberg@pso.se

Vi finns även på Facebook Psoriasisförbundet Kronoberg

Psoriasisförbundet Kronoberg

Vattengympa varje onsdag kl 19.00 vid Sigfridsområdet. Vill du vara med kontakta oss då 070-280 15 63.