Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Information om vaccin mot Covid-19

Psoriasisförbundet får många frågor just nu angående den pågående vaccineringen mot Covid-19 och vad den innebär för personer med psoriasis och/eller psoriasisartrit.

Flera vaccin nu godkända

Strax innan jul rekommenderade EMA, det europeiska läkemedelsverket, det första vaccinet mot Covid-19 på den europeiska marknaden, Comirnaty (Pfizer), som då fick ett så kallat villkorat godkännande (med bland annat utökad bevakning). I januari i år godkändes även Modernas vaccin (Covid-19 vaccine Moderna) samt AstraZenecas (Vaxzevria), även de med villkorat godkännande. I mars fick Janssen godkänt sitt vaccin (Covid-19 Vaccine Janssen). På Läkemedelsverkets hemsida uppdateras informationen om vaccinen löpande, den informationen hittar du här.

 

Tillhör jag en riskgrupp om jag har psoriasis/-artrit?

Vaccineringen i Sverige sker i olika faser, beroende på vilka grupper som har allra störst behov av ett skydd mot infektion av SARS-CoV-2 viruset.

 

Psoriasisförbundet får nu många frågor både om vaccinet men även om personer med psoriasis och/eller psoriasisartrit anses som tillhörande en prioriterad riskgrupp. Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer så finns inte dessa diagnoser med i listan över de grupper som kommer att ingå i fas 1-3 av vaccinationen. Om du vill läsa hela delrapporten och se listan över de angivna riskgrupperna så hittar du den här.

 

Det har tidigare konstaterats att psoriasis/psoriasisartrit i sig som diagnoser inte ger någon ökad risk för ett svårare sjukdomsförlopp vid Covid-19. Hög ålder och samsjuklighet i form av exempelvis hjärt-kärlsjukdom eller diabetes är däremot riskfaktorer. Inte heller visar vetenskapliga studier på någon ökad risk vid behandling med immunmodulerande läkemedel, som de biologiska läkemedel som används vid svår psoriasis/psoriasisartrit, vilket Psoriasisförbundet skrivit om tidigare (läs gärna vår expertintervju med dermatologen Toomas Talme här).

 

Vad gäller om jag står på immunnedsättande läkemedel?

Vad som gäller för vaccin mot Covid-19 och personer som står på immunnedsättande behandling vet vi ännu inte helt säkert, då effekt och säkerhet inte studerats i de kliniska studier som hittills genomförts. Enligt Läkemedelsverket finns ingen orsak till oro ur säkerhetsaspekt, däremot kan möjligen immunförsvarets respons på vaccinet bli något nedsatt och vaccinen därmed inte lika effektivt som hos andra. Precis som vid vaccination mot exempelvis säsongsinfluensa så kan det därför vara bäst att inte ta vaccin för tätt inpå sin behandling om man står på immunnedsättande läkemedel. Det kan dock variera beroende på typ av behandling, men för de mer vanligt förekommande immunnedsättande läkemedlen så finns inget hinder för att vaccineras mot Covid-19 eller något behov av längre behandlingsuppehåll. Enligt SSDV (den svenska specialistföreningen för hudläkare) så bör dock patienter som behandlas med rituximab (Mabthera, Ritemvia, Rixathon och Ruxience) vaccineras först 4 månader efter given behandling och behandlingen återupptas tidigast 2 veckor efter sista boosterdosen.

 

Vid behandling med biologiska läkemedel ska man normalt undvika vaccin innehållande levande virus, men inget av de hittills godkända vaccinen innehåller levande virus.

 

Prata med din läkare!

Som alltid så är vår rekommendation att du pratar med din behandlande läkare om du har frågor eller är orolig för hur vaccination mot Covid-19 kan påverka ditt mående eller din pågående behandling. Detta gäller särskilt om du har någon samsjuklighet eller underliggande diagnos eller överkänslighet som du funderar på kan inverka på om du bör vaccineras eller ej. Om du undrar om du kan vara överkänslig/allergisk mot någon beståndsdel i vaccinen så har bland andra Astma- och Allergiförbundet en bra översikt på sin hemsida.

 

Psoriasisförbundet fortsätter att bevaka frågan och denna artikel uppdateras löpande.

 

Här hittar du mer information

1177 Vårdguiden

Läkemedelsverket

Folkhälsomyndigheten

Astma- och Allergiförbundet

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Svensk Reumatologisk Förening

 

(Källor: EMA, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, SSDV, International Psoriasis Council)

Skriven av: Barbra Bohannan

Foto: Pixabay

Undrar du något?

Ställ en fråga

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig. Skriv till oss så svarar vi så fort vi kan.

Ställ en fråga
Tack för din fråga!