Press

Pressmeddelanden

Nedan hittar ni aktuella pressmeddelanden från Psoriasisförbundet.

 • Regeringen fastslår riktlinjer för psoriasis

  Regeringen fattade 18/12 beslutet att svensk psoriasisvård ska få nationella riktlinjer. Tidigare i veckan presenterade Socialstyrelsen en underlagsrapport och rekommenderade riktlinjer. Något som regeringen nu alltså väljer att följa.

 • Ett steg närmare jämlik vård

  Idag presenterade Socialstyrelsen sin förstudie om behov av kunskapsstöd för psoriasis. Glädjande kan Psoriasisförbundet konstatera att Socialstyrelsen lyssnat till förbundets krav på nationella riktlinjer för psoriasisvården.

 • Någon du känner har psoriasis

  Psoriasissjuka blir diskriminerade inom sjukvården, på sina arbeten och under sin fritid. Därför uppmärksammas de 125 miljoner människor som lider av psoriasis i hud och leder under den Internationella psoriasisdagen den 29 oktober.

 • Psoriasisförbundet lanserar vårdpolitiskt handlingsprogram

  Med anledning av den ojämlika vården har Psoriasisförbundet tagit fram ett Vårdpolitiskt program. Programmet tar avstamp i de förbättringsområden som pekats ut av Världshälsoorganisationen WHO, med fokus på god och rättvis psoriasisvård av hög kvalité.

 • Psoriasis not chronic?

  New research shows that psoriasis might not be chronic. Professor Mona Ståhle at Karolinska Institute in Stockholm reveals groundbreaking insights concerning the development of the disease at the 4th World Psoriasis and Psoriatic Arthritis conference. A fifteen year study of 750 patients shows that 10 percent healed, with only one flare that never returned.

 • Psoriasis inte alltid kronisk

  Ny forskning överväger att psoriasis inte är kroniskt. Professor Mona Ståhle vid Karolinska Institutet, säger under stundande världskonferens i Stockholm, att det efter femton års studier på 750 patienter verkar som om tio procent av patienterna "läker ut". Skulle detta stämma står psoriasisvården inför en helt ny era.

 • Värna den patientcentrerade vården

  Stockholms läns Landsting (SLL) har beslutat att sänka ersättningsnivåerna för vårdgivare inom en rad vårdvalsspecialiteter med fem procent. Psoriasisföreningen i Stockholm verkar inom SLL:s "Vårdval hud Särskilt Uppdrag" men föreningens behandlingsanläggningar äventyras nu av de sänkta ersättningsnivåerna. Syftet med sänkningen är bland annat effektiviseringskrav.

 • Åtta av tio utan behandlingsmål

  Nya data visar att åtta av tio som lever med psoriasis eller psoriasisartrit inte har behandlingsmål. Tre av tio har samma behandling efter tio år eller mer och sju av tio har inte fått information om kopplingar till andra sjukdomar. Detta trots stora genombrott inom forskningen under 2000-talet.

 • Ny förbundsordförande kavlar upp ärmarna

  Psoriasisförbundet valde i helgen ny förbundsordförande. – Det är en spännande utmaning att få Riksstämmans förtroende som förbundsordförande, säger en glad Tina Norgren, som efterträder Lars Ettarp efter dennes 23 år på posten.

 • Miljoner till psoriasisforskningen

  Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60 års fond delar ut 2 miljoner kronor till forskning om psoriasis och psoriasisartrit.

 • Ny kunskapskampanj om psoriasis

  Det finns en betydande okunskap om sjukdomen psoriasis, både hos allmänheten och bland sjukvårdens beslutsfattare. Psoriasisförbundet och Netdoktor startar nu kunskapskampanjen www.psoriasiskoll.se för att fler ska känna till psoriasis och vad sjukdomen innebär för dem som drabbas.

 • Vad händer när en sjukdom gör karriär?

  En tredjedel har avstått intima relationer på grund av psoriasis. Hälften besöker inte simhallar eller badstränder och tre fjärdedelar säger att psoriasis påverkat deras livssituation negativt. Psoriasis och psoriasisartrit är fysiska sjukdomar med svåra psykosociala konsekvenser, behandling finns men få får den.

 • Genombrott för dold folksjukdom

  I helgen antog Världshälsoorganisationen WHO en psoriasisresolution. Detta är en stor framgång för 125 miljoner människor i världen med sjukdomen. Psoriasis är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom som skapar stora utmaningar i vardagen och förkortar livslängden. Sjukdomen går i skov och varierar i intensitet och utbredning. 30–40 procent får också ledsjukdomen psoriasisartrit, som orsakar smärta, rörelsehinder och trötthet.

 • Snart vet du allt

  WHO lyfte 2013 psoriasis till en internationell nivå. Genom en rapport, och ett eventuellt antagande av en resolution i maj i år, klassas psoriasis som en NCD (icke smittsam folksjukdom) och alla medlemsländer förväntas utforma en strategi för hur deras vårdsystem ska hantera psoriasis.

 • Psoriasis dödar

  I maj röstar World Health Assembly i Genéve om en psoriasisresolution. Ett paradigmskifte är på gång för en dold folksjukdom nästan lika vanlig som diabetes. I Sverige lever 300 000 personer med psoriasis och psoriasisartrit.

 • Sveriges bästa vårdtidning

  Nu tar Psoriasistidningen steget och blir en av Sveriges bästa tidskrifter om vård och den allra bästa när det gäller psoriasis och psoriasisartrit!

 • En till – Internationella psoriasisdagen 2013

  För att uppmärksamma vårdprofessionen på bristen av kunskap om psoriasis och skillnaderna landstingen emellan sker nu ett posterutskick som illustrerar olika former av psoriasis till landets samtliga vårdcentraler. Detta är en av de största satsningarna som någonsin gjorts inom handikapprörelsen. Under den Internationella psoriasisdagen den 29 oktober går nämligen Psoriasisförbundet ut med kampanjen En till. som har budskapet – en till behandling, en till medlem, en till människa.

 • Vi vet vad som bör göras Göran Hägglund!

  Regeringen vill satsa nästan en halv miljard kronor på kroniska sjukdomar de kommande fyra åren. Psoriasisförbundet välkomnar satsningen men tror inte att något större utredande krävs för att säkerställa vård på lika villkor.

 • Sverige för rikt för att ha vårdflyktingar

  När Region Halland nyligen planerade att dra in klimatvården skrev Psoriasisförbundet till samtliga ledamöter i sjukvårdsstyrelsen samt sjukhusledningen. Veckan efter kunde Hallandsposten rapportera att sjukvårdspolitikerna som stått i begrepp att slopa rehabiliteringsresor till varmare länder skjutit upp beslutet till följd av oklarheter i beslutsunderlaget samt protester.

 • Det är dags att sätta psoriasis på agendan

  Den 27 juni-1 juli samlas 1100 dermatologer, reumatologer och patientföreträdare från 67 länder vid 3rd World Psoriasis and Psoriatic Arthritis Conference i Stockholm. Flera av världens ledande forskare och läkare inom dermatologi och reumatologi kommer att medverka och dela med sig av de senaste forskningsrönen kring sjukdomen.

 • Pressmeddelande - Ny psoriasisundersökning Psoriasispatienter får för lite information om sin sjukdom

  Trots att psoriasis är en av våra vanligaste folksjukdomar med 250-300 000 drabbade i Sverige, får många psoriasissjuka inte tillräckligt med information om psoriasis eller behandlingsalternativ av sin läkare. Många patienter upplever dessutom att psoriasis undervärderas som sjukdom. Det visar resultaten av en ny omfattande undersökning som besvarats av över 2000 psoriasispatienter.

 • Pressmeddelande: Psoriasisförbundet stämmer Catella Förmögenhetsförvaltning

  Psoriasisförbundet har stämt sin tidigare kapitalförvaltare Catella, f.d. Enskild Kapitalförvaltning (EKF) vid Stockholms Tingsrätt. Grunden för stämningen är vårdslös rådgivning.

 • Pressinformation från Psoriasisförbundet - Psoriasis försämrar självkänslan – personer med svår psoriasis värst drabbade

  Ny undersökning inför Internationella Psoriasisdagen den 29 oktober: I en ny undersökning från Psoriasisförbundet uppger mer än var tredje psoriasissjuk att sjukdomen påverkat deras självkänsla negativt.

 • Pressmeddelande - Psoriasis på den globala agendan

  I helgen samlades statschefer, parlamentsledamöter, utrikes- och hälsoministrar samt representanter från 280 organisationer i New York vid FNs high-level meeting för att diskutera icke smittsamma sjukdomar, så kallade noncommunicable diseases (NCDs). Dessa sjukdomar är ett brådskande hälsoproblem med stora socioekonomiska effekter.

 • Pressmeddelande - Svenskarna har dålig kunskap om att psoriasis är en allvarlig systemsjukdom

  Psoriasis är en folksjukdom med nära 300 000 drabbade i Sverige och fler än varannan svensk känner någon som lider av sjukdomen. Trots detta är okunskapen om psoriasis stor. En ny undersökning visar att tre av fyra svenskar tror att psoriasis bara är en hudåkomma och nio av tio känner inte till att sjukdomen kan innebära en ökad risk att drabbas av andra sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, ledbesvär i form av psoriasis-artrit, mag-. och tarmsjukdomar, diabetes och fetma.

 • Psoriasisskolan ger ökad hälsa och livskvalitet

  Genom Psoriasisskolan får människor med psoriasis och psoriasisartrit ökad kunskap om sin sjukdom, behandling och livsstilens betydelse. Skolan bidrar också med inspiration och vägledning för att leva ett bättre och mer aktivt liv. I dagarna avslutas den första Psoriasisskolan i Västra Götalandsregionen och flera sökande står i kö för att gå skolan i höst.

 • Pressmeddelande – Psoriasisförbundet satsar på hälsa och livskvalitet

  Idag vet vi att livsstilen har stor betydelse för många av våra folksjukdomar. Med satsningen "Må bra med psoriasis" vill Psoriasisförbundet öka kunskapen om psoriasis, samsjuklighet och livsstilsfaktorer.

 • Välgörenhetskonsert till förmån för hudklinken i Lund

  Med artister i världsklass som Göran Söllscher och The Real Group anordnas en unik välgörenhetskonsert på Lunds Stadsteater den 11 oktober. Syfte med konserten är att samla in pengar till hudkliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund. Initiativet är unikt och upphovsman är Håkan Precht som själv lider av svår psoriasis och vid ett flertal tillfällen varit inlagd på hudkliniken i Lund för behandling.

 • Pressinformation från Psoriasisförbundet

  Bara var femte patient med nagelpsoriasis får tillräcklig behandling Det visar en ny undersökning från Psoriasisförbundet

 • Det är dags att inse allvaret i en av våra vanligaste folksjukdomar

  Psoriasis har länge betraktats som en hudsjukdom, men idag vet man att det är en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan drabba andra organ i kroppen. Det finns kopplingar mellan psoriasis och mag-tarmbesvär och sjukdomen kan även öka risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. De nya kunskaperna om sjukdomen medför andra, och delvis nya, behov av vård för psoriasissjuka. I dag är kunskapen om psoriasis låg bland patienter, inom sjukvården, samt hos beslutsfattare och allmänhet.

 • Pressmeddelande: Unik dokumentär om livet med psoriasis

  I en nyproducerad serie av dokumentärfilmer träder tre unga svenskar med psoriasis fram och berättar om hur det är att leva med denna kroniska sjukdom som kan drabba både huden, lederna och självkänslan.

 • Psoriasisförbunden uppmanar WHO att agera

  De senaste årens forskning har visat att psoriasis är en systemsjukdom som kan påverka flera organ i kroppen. 125 miljoner människor runt om i världen lever med denna sjukdom som i hög grad påverkar livskvaliteten och kan medföra både sociala, psykiska och fysiska problem.

 • Pressinformation

  Psoriasisförbunden uppmanar WHO att agera

 • Psoriasisförbundet ger miljonbidrag till forskning

  Psoriasisförbundet delar i år ut sammanlagt 1 850 000  kronor till forskning om psoriasis/psoriasisartrit via sina forskningsfonder Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-årsfond.

 • Psoriasis är ett funktionshinder som förtjänar uppmärksamhet

  Vid 2nd World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference 2009 som avslutades i Stockholm den 28 juni samlades ledande dermatologer, reumatologer och patientföreträdare från hela världen i Stockholm för att ta del av de senaste forskningsrönen kring psoriasis och psoriasisartrit.

 • Bättre behandling behövs för barn med psoriasis

  Pressmeddelande Hälften av alla som insjuknar i psoriasis får sjukdomen före 25 års ålder. Trots det är okunskapen om psoriasis hos barn stor och behandlingsmöjligheterna är sämre än för vuxna.

 • Psoriasis är en allvarlig systemsjukdom som inte bara drabbar huden

  Upptäckten att psoriasis är en systemsjukdom som kan drabba fler organ i kroppen leder till behov av nya behandlingsrutiner. Ny forskning visar att de som lider av svår psoriasis löper 50 procent större risk att dö i förtid. Vid 2nd World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference, som öppnas i Stockholm idag, samlas världsledande läkare och forskare för att ta del av de senaste forskningsrönen kring sjukdomen.

 • Internationella Psoriasisdagen 081028

  Många med psoriasis har låg livskvalitet och sjukdomen påverkar i hög grad deras dagliga liv. Fjällande hud, smärta, omständlig och tidskrävande behandlig tillhör vardagen. Det visar en ny undersökning med över 1 600 personer me d psoriasis som Psoriasisförbundet har gjort.

 • Psoriasispriset till forskarteam på KI

  2008-10-13 I samband med Psoriasisförbundets Riksstämma delades Psoriasispriset ut till Psoriasisteamet vid Karolinska Institutet. Teamet har under en tioårsperiod utvecklats till en av världens främsta forskningsgrupper kring psoriasissjukdomen.

 • Internationella Psoriasisdagen 071028

  Psoriasis har visat sig vara en betydligt mer komplicerad sjukdom än man tidigare trott. Trots att det är en av våra vanligaste folksjukdomar, finns det fortfarande många frågetecken kring sjukdomen. I dag vet vi att psoriasis är mycket mer än ett kosmetiskt problem. Nya forskningsrön visar på en komplex systemsjukdom med kopplingar till ledbesvär, mag-tarmbesvär, ögonsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan