Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelnings ordförande Jesper Lindkvist tackar föreläsaren Gunnar Andersson med en blomma

Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelnings årsmötesdeltagare bjöds på semlor och föreläsning

Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning har haft årsmöte. Ordförande Jesper Lindkvist hälsade alla välkomna till mötet. Efter inledning valdes Kjell Hansson Mild till mötesordförande och Nina Kaptelinina till protokollförare.

Föreningen hade skött både verksamhet och ekonomi på ett bra sätt och kunde därför få ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Under pandemin har endast några få aktiviteter genomförts. Styrelsen 2022 valdes och ordförande blev fortsättningsvis Jesper Lindkvist, övriga ledamöter Pegah Loftian, Annika Olofsson, Roger Johansson, Gunilla Eriksson och Nina Kaptelinina invald som suppleant.

Psoriasis/Psoriasisartrit är en inflammatorisk systemsjukdom som kan drabba kroppen både invärtes och utvärtes. Styrelsen arbetar med informationsverksamhet, och att ordna aktiviteter för medlemmarna där man under lättsamma former kan träffas och utbyta erfarenheter

Efter förhandlingarna bjöd föreningen på semlor och kaffe och de intogs under en föreläsning av Gunnar Andersson. Han har fotograferat fåglar, insekter, fjärilar mm som finns i vår lokala miljö.  Via sina fotografier, som visades på storbild, kunde besökarna både se och ta del av de kunskaper föreläsaren införskaffat. Nämnas kan att Amiralfjärilen flyger till Mellaneuropa under våra vintermånader.  Andra foton som visades var på Påfågelöga, Mätarfjärilar, Rapsfjärilar mfl. Speciellt spännande var fotot på Skogslyktspindelns kokong, honan bygger den i två våningar under två dagar. Därefter läggs äggen på övre botten och när de kläcks förflyttar de sig till nedre botten.

Skogslyktspindelns kokong, honan bygger den i två våningar under två dagar. Därefter läggs äggen på övre botten och när de kläcks förflyttar de sig till nedre botten.

Skogslyktspindelns kokong, honan bygger den i två våningar under två dagar. Därefter läggs äggen på övre botten och när de kläcks förflyttar de sig till nedre botten.                                         Foto: Gunnar Andersson